ПАРТИСКИ ВЕТУВАЊА

Легенда :

Исполнето

Делумно исполнето

Bo тeк

Недоследно

Неисполнето

Наслов :
Име и презиме :
Партија :
Општина :
Датум :
Содржина :
Рок :
Извор :
Статус :
Линк :
Објаснување/Забелешка :

Сортирај По

Исполнето

Делумно исполнето

Bo тeк

Недоследно

Неисполнето

ДУИ
СДСМ
ВМРО-ДПМНЕ
АА
ГРОМ
ДОМ
ДПА
ДПС
ЛДП
НСДП
ПДТМ
Сојуз на Ромите
АЕРОДРОМ
АРАЧИНОВО
БЕРОВО
БОГДАНЦИ
БИТОЛА
БОГОВИЊЕ
БОСИЛОВО
БРВЕНИЦА
БУТЕЛ
ВАЛАНДОВО
ВАСИЛЕВО
ВЕВЧАНИ
ВЕЛЕС
ВРАПЧИШТЕ
ВИНИЦА
ГАЗИ БАБА
ГЕВГЕЛИЈА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ГОСТИВАР
ГРАДСКО
ГРАД СКОПЈЕ
ДЕБАР
ДЕБАРЦА
ДЕЛЧЕВО
ДЕМИР КАПИЈА
ДОЈРАН
ДЕМИР ХИСАР
ДОЛНЕНИ
ЖЕЛИНО
ЗЕЛЕНИКОВО
ЗРНОВЦИ
ИЛИНДЕН
ЈЕГУНОВЦЕ
КАВАДАРЦИ
КАРБИНЦИ
КАРПОШ
КИСЕЛА ВОДА
КИЧЕВО
КОНЧЕ
КОЧАНИ
КРАТОВО
КРИВА ПАЛАНКА
КРИВОГАШТАНИ
КРУШЕВО
КУМАНОВО
ЛИПКОВО
ЛОЗОВО
МАВРОВО и РОСТУШЕ
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
МАКЕДОНСКИ БРОД
МОГИЛА
НЕГОТИНО
НОВАЦИ
НОВО СЕЛО
ОХРИД
ПЕТРОВЕЦ
ПЕХЧЕВО
ПЛАСНИЦА
ПРИЛЕП
ПРОБИШТИП
РАДОВИШ
РАНКОВЦЕ
РЕСЕН
РОСОМАН
САРАЈ
СВЕТИ НИКОЛЕ
СОПИШТЕ
СТАРО НАГОРИЧАНЕ
СТРУГА
СТРУМИЦА
СТУДЕНИЧАНИ
ТЕАРЦЕ
ТЕТОВО
ЦЕНТАР
ЦЕНТАР ЖУПА
ЧАИР
ЧАШКА
ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО
ЧУЧЕР САНДЕВО
ШТИП
Наслов
Име и презиме
Партија
Општина
Датум
Содржина
Рок
Извор
Статус
Објаснување/Забелешка

Привремено саниран покривот на училиштето “Гоце Делчев” во Гостивар

Арбен Таравари

АА

ГОСТИВАР

15.09.2017

Проект: Ќе се санира покривот на училиштето “Гоце Делчев”/ Потребите на основните училишта ќе бидат врвен приоритет на проекцијата на буџетот на Општина Гостивар, со цел за перманентно подобрување на условите во основните училишта / Рок:Првите месеци на четригодишниот мандат (Приоритет)

Партиска програма

ДЕЛУМНО ОСТВАРЕНО

РИВИТАЛИЗАЦИЈА ЕЗЕРОТО ТРЕСКА

Блерим Беџети

ДУИ

Сарај

15.09.2017

Опис на проекто: Ривитализација не езерото Треска и објавување на ова место како слободна труситичка зона.

2017 - 2021 година

РИВИТАЛИЗАЦИЈА ЕЗЕРОТО ТРЕСКА

ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА САРАЈ

Блерим Беџети

ДУИ

Сарај

15.09.2017

Опис на проекто: Планирање на изградба на газифициската мрежа во целата територија на Општина Сарај. Првата фаза опфаќа газификација на индустриалните зони и главните улици

2017 - 2021 година

ГАСИФИКАЦИЈА НА ОПШТИНА САРАЈ

ОТВОРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВО ОПШТИНА САРАЈ

Блерим Беџети

ДУИ

Сарај

15.09.2017

Опис на проекто: Отворање на Поликлиниката во територијата на Општина Сарај

2017 - 2021 година

ОТВОРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВО ОПШТИНА САРАЈ

УРБАНИЗАЦИЈА НА 7 НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ДОПОЛНУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

Еркан Арифи

ДУИ

Липково

15.09.2017

Опис на проекто: Урбанизирање на 7 населениа кои немат урбанистичен план, и ширење, дополнување и измени на постоечките урбанистични планови. Вредноста на пројектот: 350000 евра

2017 - 2021 година

УРБАНИЗАЦИЈА НА 7 НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ДОПОЛНУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ОТПАДОЦИТЕ

Еркан Арифи

ДУИ

Липково

15.09.2017

Опис на проекто: Изградба на место каде ќе се собира отпадот и транспорт на отпадоци до фабриката за рециклирање на отпадоци во Куманово

2017 - 2021 година

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ОТПАДОЦИТЕ

ЗАВРШУВАЊЕ НА МЕРЕЖА НА ВОДОВОДОТ ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО

Еркан Арифи

ДУИ

Липково

15.09.2017

Опис на проекто: Завршување на мрежа на водоводот во населението – решавање на проблемот со водатата за пиење, во вредност околу 5 милион евра

2017 - 2021 година

ЗАВРШУВАЊЕ НА МЕРЕЖА НА ВОДОВОДОТ ВО ОПШТИНА ЛИПКОВО

ОТВОРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР ВО ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Џемил Ќамили

ДУИ

Долнени

15.09.2017

Опис на проекто: Отворање на заедничен центар на прва помош во територијата на општина Долнени со соодветна опрема и со возило за прва помош

2017 - 2021 година

ОТВОРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР ВО ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

СПОДЕЛУВАЊЕ НА БИЗНИС ПАРЦЕЛИ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ДЕБРЕШЕ

Џемил Ќамили

ДУИ

Долнени

15.09.2017

Опис на проекто: Можност за споделување на бизнис парцели за интересираните нч индустриската зона во Дебреше

2017 - 2021 година

СПОДЕЛУВАЊЕ НА БИЗНИС ПАРЦЕЛИ ВО ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ДЕБРЕШЕ

ИЗГРАДБА НА КОМПОСТАРА ЗА ВОДА ВО НЕКОИ СЕЛА ВО ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Џемил Ќамили

ДУИ

Долнени

15.09.2017

Опис на проекто: Изградба на компостара за вода во села Житоше, Црнилиште и Десово

2017 - 2021 година

ИЗГРАДБА НА КОМПОСТАРА ЗА ВОДА ВО НЕКОИ СЕЛА ВО ОПШТИНА ДОЛНЕНИ
1 2 55 56