Kategori...

Analiza

KUNDËSPIN: Skandale boshe për Xhezari Shaqirin

Nëse kërkohen shembuj të erozionit të parimeve dhe vlerave në historinë më të re politike të Republikës së Maqedonisë, marrëveshja për punë me pagë prej 30 mijë denarë për Xhezair Shaqirin, si këshilltar i jashtëm në Qeverinë e…

ANALIZË: Tatimi progresiv – thikë me dy tehe!

  Qeveria bën llogaritje, ndërsa një pjesë e ekonomistëve paralajmërojnë për efektet negative të tatimit progresiv për ata që kanë të ardhura mujore më të larta se 1.000 euro. A do të mbrohet klasa e mesme me reformën për rritjen e tatimit…