Kategori...

Aktuale

Nuk është ndërtuar qyteti studentor në Shkup

PREMTIM: Në Shkup, te shtëpia studentore "Goce Dellçev" dhe "Sveti Naumov" do të ndërtojmë qytetin studentor. Kjo do të thotë më tepër intervenime në hapësirë, me zgjidhje arkitekturore krejtësisht të reja moderne, si dhe përmbajtje…