Për Vërtetmatësin

Me publikimin e vertetamtes.mk (www.vertetmates.mk) , Fondacioni “Metamorphosis”  i ofroi në dispozicion opinionit edhe një vegël të rëndësishme për rritjen e llogaridhënies dhe përgjegjësi së partive politike karshi qytetarëve.

Vërtetmatësi.mk, nëpërmjet një ekipi profesional nga fusha të caktuara, i analizon premtimet e subjekteve politike dhe i prezanton në formë lehtë të lexueshme, bashkë me statistika sistematike. Çdo premtim i identifikuar vlerësohet me një notë sipas shkallës së realizimit: i realizuar, pjesërisht i realizuar ose i parealizuar. Premtimet që nuk janë logjike ose janë të dhëna në një formë që pamundëson kontrollin vlerësohen si jo konsekuente.

Me informimin dhe njohjen me premtimet dhe me argumentet nga shpjegimet, qytetarët edukohen si të lexojnë dhe interpretojnë programet politike dhe platformat, si dhe si vetë t’i ndjekin dhe ti vlerësojnë sa nga ajo që është shkruar dhe premtuar është përmbushur.

Momentalisht Vertetmates.mk përmban vlerësime të premtimeve të dhëna në zgjedhjet e vitit 2008 dhe 2011 nga partitë politike të cilat e fituan pushtetin dhe kanë mundësi reale që t’i realizojnë këto premtime. Vertetmatësi do të jetë në funksion për një periudhë më të gjatë dhe do të ndjek realizimin e premtimeve parazgjedhore nga fituesit, si dhe deklaratat e politikanëve të cilat mund të klasifikohen si premtime.

Qëllimi thelbësor i Vertetamtes.mk është që të shtoj rëndësinë e qytetarëve, mediumeve, organizatave joqeveritare, por edhe të partive dhe anëtarëve të tyre të cilat nëpërmjet kësaj kanë mundësi të njihen edhe me një sërë aspekte të procesit politik në Maqedoni.

Me paraqitjen e Vërtetmatësit, si dhe me ueb aplikacionin paraprak Glasomer.mk (www.glasomer.mk) Fondacioni “Metamorphosis” e vazhdon bashkëpunimin rajonal me shoqatat civile “Pse jo” nga Bosnia dhe Hercegovina” dhe LiNet nga Serbia, për aplikimin e teknologjive të reja për transparencë më të lartë, përkrahur nga fondacioni jofitimprurës amerikan NED (National Endowrnet for Democracy- www.ned.org), i financuar nga Kongresi i SHBA-ve, si pjesë e përpjekjeve për zhvillim të demokracisë në rajon.