facebook twitter youtube flickr Asset 7500

Кои сме ние

Посветени сме на градењето динамично и толерантно општество во кое граѓаните се активни, а властите отчетни, во кое сите ќе имаат еднакви можности да ги искористат своите потенцијали, каде се почитува различното мислење и се негува критичката мисла

Развој на граѓанското општество

Се залагаме за активно учество на граѓаните во општеството - во креирањето на политики и практики кои ќе овозможат слободно, демократско, мултикултурно и мултиетничко општество во кое има место за сите.

Владеење на право и добро управување

Работиме на унапредување на владеењето на правото и зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на институциите. Се залагаме за креирање систем кој ќе обезбеди сигурен пристап до правда за сите граѓани подеднакво

Образование и млади

Се залагаме за квалитетно образование, достапно за сите, кое ќе им овозможи на децата и младите да научат критички да размислуваат, да ги почитуваат различностите, но и целосно да ги искористат своите потенцијали.

Здравје и права

Пристапот до квалитетна здравствена заштита за сите ни е приоритет. Се залагаме сите граѓани, а особено маргинализираните да можат да си ги остварат своите здравствени права, без да бидат дискриминирани.

Правно зајакнување

Правно зајакнување значи дека секој од нас треба соодветно да биде информиран за да препознае правен проблем и доволно моќен самостојно да реагира. Активно работиме основните правни услуги да бидат лесно достапни дури и за најмаргинализираните граѓани.

Наши активности

Отворен реконструираниот дел на градинката „Пролетна роса“ во Крива Паланка

ФООМ заедно со МТСП и Општина Крива Паланка, го отворија реконструираниот дел на градинката „Пролетна Роса“

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

Предложените амандмани би ја нарушиле интеграцијата и автономното постапување на СЈО

Коментари на Блупринт група за предлог Законот за јавно обвинителство

Теми

Настани

23Сеп. 2019

Трета обука за процесот на преговори и пристапување кон Европската Унија

Датум: 23 - 26 септември, 2019г. Локација: Охрид Процесот на пристапување кон ЕУ сам по себе побарува добро познавање на…

18Авг. 2019

Oбука „Образование за социјална правда“

Обуката „Образование за социјална правда“ има за цел да им помогне на наставниците да ја разберат важноста од почитување на…

Види ги сите минати настани